Skip to content

Salgsbetingelser

Salgsbetingelsene/vilkårene gjelder for salg av varer og tjenester på magu.no og utgjør sammen med bestillingen, bekreftet med ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Ved å utføre kjøp på magu.no aksepterer du vilkårene i denne avtalen, og følger disse i sin helhet. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt er korrekte.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Du finner mer informasjon om disse lovene på www.lovdata.no.

Du må være fylt 18 år for å handle på magu.no.

1. Partene

Selger:
MaGu Smykker (MaGu Smykker Marita Gustavsen)
org.nr: 920 654 231 MVA
Adresse: Gjeddevannsveien 13, 1911 Flateby
E-post: post@magu.no
Telefon: 930 34 695

Betegnes i det følgende som selger/selgeren, vi eller oss.

Kjøper:

Den forbrukeren som foretar bestillingen. Betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen, du, deg, din eller ditt.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Du har likevel rett til å angre kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil fra vår side i bestillingsløsningen i nettbutikken, i annonser o.l. og/eller i kjøperens bestilling, kan vi endre, slette eller avvise din ordre. Dette gjelder selv om du har mottatt ordrebekreftelse fra oss.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt og/eller ikke kan leveres. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

3. Pris

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av kjøpet og inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader forbundet med kjøpet.

Prisene kan endres fortløpende og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp. Dette er blant annet som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet, får ikke tilbakevirkende kraft.

4. Betaling

I nettbutikken kan du betale med debet-/kredittkort og Vipps.

Om du handler direkte ved oppmøte eller på markeder har du mulighet til å betale med debet-/kredittkort, Vipps eller kontant.

Du blir belastet for varen i det tidspunktet den blir sendt fra oss. Dersom du bruker debet-/kredittkort ved betaling, blir kjøpesummen reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Om du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, vil det bli sendt ett varsel og deretter bli sendt til inkasso. Du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Om forsendelsen returneres uavhentet vil et gebyr på kr 250,- bli innkrevet for å dekke våre utlegg. Vær obs på at uavhentede varer ikke anses som avbestilling eller bruk av angrerett.

5. Levering

Vi sender varer kun innenlands i Norge.

Levering skjer som beskrevet i ordrebekreftelsen og er skjedd når du har overtatt varen. Dersom du har valgt å hente varene hos oss vil vi ta kontakt med deg for å avtale dette.

Risikoen for varen går over på deg når du har mottatt denne.

Ved bestilling av en vare som må produseres vil du bli holdt oppdatert om leveringstid.

Ved en eventuell forsinkelse vil du motta informasjon fra oss så fort vi har kunnskap om dette. Du vil da motta informasjon om, og eventuelt når, leveringen kan skje. Du vil kunne velge mellom å opprettholde ordren, heve kjøpet eller bytte til en annen vare.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt vil disse sendes samlet dersom ikke annet er avtalt.

Informasjon om din ordrestatus kan du finne på min side på nettsiden, eller ved å kontakte oss på e-post eller telefon.

6. Angrerett

Angreretten vil ikke være gjeldende for varer som produseres etter dine spesifikasjoner, eller som har tydelige personlige preg. Angreretten gjelder heller ikke for varer som skal tilvirkes. Vi tilvirker som utgangspunkt alle bestillinger i henhold til dine spesifikasjoner og med de personlige preg du ønsker. Angreretten vil derfor kun unntaksvis og bare i helt spesielle tilfeller kunne gjøres gjeldene ved kjøp fra oss.

Ta kontakt med en gang du ønsker å returnere, senest 14 dager etter at du mottok varen. Dette må skje ved å benytte mottatt angrerettskjema eller skriftlig på e-post eller via kontaktskjema på nettsiden. Om du ikke har mottatt angrerettskjemaet utvides fristen til inntil 12 måneder etter at varen er mottatt.

Du betaler selv frakt for returen og har risikoen for transporten av varene tilbake til oss. Varene må være i ubrukt stand når de returneres. Produktet sendes tilbake til oss med sporingsnummer, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjemaet.

Pengene refunderes så snart vi har mottatt varene i retur.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som sendes ved hvert kjøp i nettbutikken.

7. Reklamasjon

Etter at du har mottatt varene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om varene er blitt skadet under transporten, eller om de ellers har feil eller mangler.

Gi beskjed så fort som mulig dersom du finner feil eller mangler ved varene. Dette kan gjøres ved å kontakte oss via vår hjemmeside eller på e-post.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler vi ikke disse utgiftene.

Du står selv for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke reklamasjon benyttes.

8. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Se Personvernerklæring for mer informasjon.

9. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Alle tvister skal løses etter norsk rett.

10. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene, blant annet som følge av endringer i lovgivningen.

Handlekurv
Back To Top
Search